Posjeti nas na
099/371-85-85 udrugamastara@mastara.hr

ZAJEDNIČKO VRIJEME ZA VAŽNE TEMECILJ: Povećati razinu solidarnosti među građanima lokalne zajednice u svrhu povećanja kvalitete 

života njezinih građana. 

Više: Poticanje na solidarnost provest ćemo kroz individualnu pomoć u učenju djeci koju u Maštaru 

upute stručni timovi lokalnih škola ili Zavoda za socijalni rad, a koju će pružati mlade osobe, članice 

tima i volonteri, te kroz aktivnosti kvalitetne provedbe slobodnog vremena za djecu iz lokalne 

zajednice koje će im osigurati socijalizaciju, razvoj kreativnosti i solidarnosti, druženje s drugom 

djecom. Paralelno s tim, u prostoru Mjesnog odbora Vrbik bit će organizirana neformalna događanja 

edukativnog karaktera za sve građane lokalne zajednice: projekcije edukativnih filmova, prigodne 

radionice i sl. na temu ekološki prihvatljivih ponašanja, brige za okoliš, volonterstva, solidarnosti itd. 

Mjesto provedbe: Grad Zagreb 

Razdoblje provedbe: 01.09.2022.-31.08.2023. 

Projekt je financiran od strane Europskih snaga solidarnosti. 

Podatci za uplatu

Nakon skeniranja uplatnice upišite iznos željene donacije. 
1 Euro biti će predupisana vrijednost.