Posjeti nas na
099/371-85-85 udrugamastara@mastara.hr

MALI POKRETAČI VELIKIH PROMJENA – ODGOJ ZA PARTICIPACIJU OD NAJMLAĐIH DANA

CILJ: Doprinijeti unapređenju i zaštiti prava djece provedbom edukativnog projekta usmjerenog razvoju aktivne participacije djece na području gradske četvrti Trnje.

Više: Obzirom na izvanrednu situaciju uzrokovanu pandemijom korona virusa i potresom u Zagrebu i na Banovini, aktivnosti su poprimile drugačiji oblik od originalno planiranog te se umjesto na participaciji radilo na pružanju podrške djeci kroz pružanje pomoći u učenju i odgoj za volonterstvo, te na povezivanju zajednice u akcijama prikupljanja higijenskih potrepština i odjeće za ljude s potresom pogođenog područja, prikupljanja igrački, društvenih igara i knjiga za djecu s potresom pogođenog područja. Ujedno je obavljeno posredovanje u donaciji namještaja i informatičke opreme ustanovama i organizacijama s potresom pogođenog područja.

Mjesto provedbe: Grad Zagreb

Razdoblje provedbe: 01.06.2020.-31.05.2021.

Partneri: OŠ Davorina Trstenjaka u Zagrebu, Udruga Zamisli

Projekt je sufinanciran sredstvima Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku.

Podatci za uplatu

Nakon skeniranja uplatnice upišite iznos željene donacije. 
1 Euro biti će predupisana vrijednost.